SM-keskimatka B2 (29/06/2019) SM-keskimatka B2 (29/06/2019)